Når jeg læser

I læseperioder, hvor jeg skal koncentrere mig om en tekst, er jeg offline på computeren nogle timer dagligt. Når jeg “bare” skal skrive noter om en tekst ser min skærm gerne sådan ud: Åbne faneblade: Facebook og gmail, fordi det er der underviserne, klassekammeraterne og jeg kommunikerer. Når jeg vil koncentrere mig, lukker jeg også […]