Andres materialer

EMU, Danmarks læringsportal, har en materialeliste over stort og småt lavet til undervisning fra daginstitution til ungdomsuddannelser.

Et (flipped) undervisningsforløb i at lave instruktionsvideoer:

I faget “design” lavede vi et længere forløb med en 8. klasse i foråret 2015: Design handler (her) om at finde et produkt eller en proces, som ikke fungerer optimalt, og gøre det bedre. Det gøres ved at observere, reflektere, teste i vekslen mellem få ideer/analysere og afprøve og med brugerne som med-designere. ALTING kan […]

Geogebra intro

Skjul akser – Sæt et punkt – Tegn linjestykker mellem punkter – Fortryd/gentag – zoom ud – Flyt tegnepladen – Lav cirkel – Lav kvadrat/regulær polygon – Lav ligesidet trekant – Flyt figurer – Formindsk figurer – Marker mange punkter