Et (flipped) undervisningsforløb i at lave instruktionsvideoer:

I faget “design” lavede vi et længere forløb med en 8. klasse i foråret 2015:

Design handler (her) om at finde et produkt eller en proces, som ikke fungerer optimalt, og gøre det bedre. Det gøres ved at observere, reflektere, teste i vekslen mellem få ideer/analysere og afprøve og med brugerne som med-designere. ALTING kan gøres bedre, så der er ikke tale om udbedring af fejl, men om systematisk at søge noget endnu bedre.

Vores studie handler om IT og didaktik, så det var udgangspunktet for observationerne.

Vi observerede og lavede gruppeinterviews for at tjekke om vi havde afdækket noget, som de unge mennesker fra 8. klassen oplevede som udfordrende. Vi lavede værdiworkshop med de unge mennesker, for at finde frem til deres motivation.

Vi fandt ud af, at de var dygtige til matematik, men havde svært ved de undervisningsapps, de skulle bruge i matematik. Det endte med følgende forslag til forløb:

Undervisningsforløbet, som en form for “flipped” undervisningsforløb, hvor eleverne først fik instruktion i instruktion og derefter optagelse af screencast

Alt efter didaktiske overvejelser, kunne forløbet handle om matematik, brug af apps, produktion af instruktionsvideoer, samarbejdsformer, feedbackformer, sprog…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *